Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? To proste!

Krok 1. Narysujcie obrazkowy komiks, zróbcie kolaż ze zdjęć, napiszcie opowiadanie lub nagrajcie film – jak wygląda typowy dzień krowy w gospodarstwie.

Krok 2. Pracę konkursową prześlijcie w załączniku do 21 marca na adres e-mail: konkurs@laktopol.com.pl wraz z imieniem i nazwiskiem.

Krok 3. Czekajcie na wyniki! Zwycięzcy 26 marca dostaną od nas e-mail.

Dziewczynka oraz informacje o konkursie

Regulamin konkursu