Firma Laktopol funkcjonuje w Suwałkach od ponad 34 lat. W tym czasie dzięki pracy wspaniałych ludzi bardzo się rozwinęła. W chwili obecnej zakres działania obejmuje pełen proces – od skupu mleka, poprzez przetwórstwo i produkcję, aż po dystrybucję krajową i zagraniczną.

Laktopol jest liderem na rynku produktów mleczno-tłuszczowych typu instant, jest też jednym z największych eksporterów. Produkty znane są na całym świecie, a głównym odbiorcą jest Afryka. Dzięki firmie Laktopol kraje, które nie posiadają rozwiniętej hodowli bydła mlecznego oraz własnej technologii produkcji proszków mlecznych, mogą cieszyć się smakiem i jakością mleka prosto z Podlasia.

To właśnie dzięki  współpracy bezpośredniej z lokalnymi producentami mleka oraz ich świadomości o potrzebie rozwoju, ciężkiej i niekończącej się pracy w gospodarstwie, Grupa Polindus-Laktopol może się rozwijać i oferować najwyższej klasy produkty na całym świecie.

Coroczne obchody Dni Pola na Łowisku Redyki to dla nas wszystkich święto i dowód na to, że kooperacja między rolnikiem a prywatną firmą może trwać latami w zaufaniu i przyjaznych stosunkach, mimo zmieniającej się sytuacji w mleczarstwie w Polsce i na świecie.

Wspólna celebracja to podziękowanie dla producentów mleka, dostawców pasz, nawozów, maszyn rolniczych, ich rodzin i nas wszystkich za całoroczną pracę.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Rodziny Kowalewskich, możemy spotkać się w jednym miejscu, by w dożynkowym nastroju omówić kolejny rok zmian na rynku mleczarskim oraz zachęcić kolejnych dostawców do nawiązania współpracy z Laktopolem. Za tę możliwość firm Laktopol mocno dziękuje!