01.07.2023 roku miał miejsce coroczny spływ kajakowy firmy Laktopol.
W tym roku pracownicy firmy mieli okazję sprawdzić się na trasie Kanału Augustowskiego. Ktokolwiek miał okazję w nim uczestniczyć, ten wie jak znakomite są nasze imprezy kajakowe.

Impreza ma charakter integracyjny, dzięki temu pracownicy nawiązują bliższe relacje ze sobą. Dzięki temu zwiększa się zaufanie i komunikacja między nimi w miejscu pracy. Poprawia to efektywność zespołową i współpracę całej firmy.