W dniu 21.12.2022 r. przeprowadziliśmy próbną ewakuację!

Mogłoby się wydawać, że to nic prostszego niż zostawić wszystko i po prostu wyjść w budynku. A co z produkcją? Zatrzymać? 🤔

Zaczęliśmy od przeszkolenia załogi ze znajomości zasad próbnej ewakuacji, a następnie przystąpiliśmy do działania.

Dodatkową atrakcją był namiot dymowy, pokaz wybuchu pyłów, pokaz wyrzutu oleju oraz ćwiczenia praktyczne z użyciem gaśnic udostępniony przez Work Safety.

Nad sprawną ewakuacją i naszym bezpieczeństwem czuwała firma Olszar ppoż.