W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszym zakładzie w Suwałkach kilkudziesięcioosobową grupę lekarzy weterynarii.

W ramach programu szkoleniowego obejmującego specjalizację w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego prowadzonego przez SGGW w Warszawie grupa wraz z opiekunem dr. Michałem Traczem skorzystała z naszego zaproszenia. Prezentację prowadził Dyrektor ds. produkcji Olgierd Jr Meysztowicz wraz z zespołem.

Goście mieli możliwość obejrzenia zakładu, zapoznania się z naszą specjalizacją i oceną naszych produktów w proszku.

A jest ich sporo i różnorodność ich też jest duża… było o czym opowiadać!