Dziś pragniemy przypomnieć o ważnym wydarzeniu w kalendarzu muzułmańskim, jakim jest Ramadan. Jest to czas kontemplacji, skupienia i poświęcenia dla wyznawców islamu, którzy od świtu do zmierzchu przestrzegają ścisłego postu.

Warto zauważyć, że nasze produkty, trafiają do ponad 90 krajów na całym świecie, w tym do tych, gdzie religią jest islam. Dlatego chcemy zwrócić uwagę na to wydarzenie i przypomnieć o szacunku dla odmienności kulturowych.

W czasie Ramadanu, jak i w każdym innym okresie, staramy się dbać o dobre relacje z naszymi klientami, partnerami i kontrahentami. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i za to, że pomimo różnic kulturowych, potrafimy działać razem w duchu wzajemnego szacunku i otwartości.

Pamiętajmy, że łączy nas nie tylko biznes, ale także ludzka potrzeba kontaktu i zrozumienia.