PRODUKTY

MLECZNE

Permeat mleczny w proszku

Permeat mleczny w proszku jest uzyskiwany z mleka odtłuszczonego na drodze ultrafiltracji  lub mikrofiltracji, zagęszczenia, krystalizacji i suszenia rozpyłowego.

Może służyć do standaryzacji produktów mlecznych oraz być wykorzystany jako zamiennik laktozy.

 

Opakowanie:

worki 25 kg, big bagi

ZASTOSOWANIE:

piekarnictwo

ciastka

cukierki

jogurty

napoje

sery przetworzone

wyroby garmażeryjne